Atsakomybės ribojimas

UAB „Verslo informacijos grupė" neatsako už www.imoniukatalogai.lt tinklalapyje pateiktos informacijos aktualumą, teisingumą, išsamumą ar kokybę. Todėl bet kokios pretenzijos dėl žalos, patirtos naudojant tinklalapyje www.imoniukatalogai.lt pateiktą informaciją, įskaitant bet kokią informaciją, kuri yra neišsami ar neteisinga, nebus priimamos.

UAB „Verslo informacijos grupė" neatsako už jokią turtinę ir neturtinę žalą, kurią gali patirti fiziniai ar juridiniai asmenys, ir kuri tiesiogiai ar netiesogiai gali būti www.imoniukatalogai.lt tinklalapyje pateiktos informacijos padarinys.
Portale www.imoniukatalogai.lt gali būti talpinamos nuorodos į trečiųjų šalių tinklalapius. UAB „Verslo informacijos grupė" neatsako už šiuose tinklalapiuose pateiktą informaciją, jos turinį ir vykdomą veiklą. Jei dėl trečiųjų šalių tinklalapiuose pateiktos informacijos būtų patirta kokia nors žala, už ją gali būti atsakingi tik atitinkamų tinklalapių administratorius bei/ar savininkas.

UAB „Verslo informacijos grupė" neatsako už lankytojų komentarus, paskelbtus www.imoniukatalogai.lt, taip pat už turtinę ar neturtinę fizinių ar juridinių asmenų žalą, patirtą ar galinčią atsirasti tiesiogiai ar netiesogiai dėl www.imoniukatalogai.lt portale paskelbtų komentarų.
Šis atsakomybės ribojimas yra tinklalapio www.imoniukatalogai.lt dalis. Jei kurios nors šio teksto dalys ar atskiros jo formuluotės yra neteisėtos ar neteisingos, kitų dalių turiniui ir galiojimui šis faktas nedaro įtakos.

UAB „Verslo informacijos grupė"