Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie należą do UAB „Verslo informacijos grupė", jeżeli nie jest wskazane inaczej. Bez wyraźnej pisemnej zgody UAB „Verslo informacijos grupė" zabrania się kopiowania i powielania na innych stronach internetowych i w innych mediach treści tekstowych i graficznych zawartych na stronach www.imoniukatalogai.lt.

Prawo autorskie do pozostałych informacji zamieszczonych na stronach www.imoniukatalogai.lt  należy do osób fizycznych lub prawnych, jak jest wskazane obok treści tekstowej i/ lub graficznej.

Jeśli znajdą Państwo treść objętą prawem autorskim, a jego właściciel nie jest określony, oznacza to, że www.imoniukatalogai.lt nie udało się zidentyfikować właściciela praw autorskich. W przypadku takiego niezamierzonego naruszenia praw autorskich i po otrzymaniu zawiadomienia o tym UAB „Verslo informacijos grupė" zobowiązuje się do usunięcia obiektu ze strony internetowej www.imoniukatalogai.lt lub do wskazania właściciela praw autorskich.

Wszelkie pytania dotyczące praw autorskich prosimy kierować na e-mail: info@imoniukatalogai.lt.