Polityka prywatności

Portal www.imoniukatalogai.lt administruje UAB „Verslo informacijos grupė".

UAB „Verslo informacijos grupė" nie ponosi odpowiedzialności prawnej za aktualność informacji podanej na stronach portalu www.imoniukatalogai.lt, jej poprawność, pełność lub jakość. Dlatego też wszelkie roszczenia o odszkodowanie z tytulu strat spowodowanych w wyniku korzystania z informacji portalu www.imoniukatalogai.lt, w tym wszelkich informacji, które są niekompletne lub nieprawidłowe, będą uznawane za nieuzasadnione i odrzucone. 

UAB „Verslo informacijos grupė" nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne i nie materialne, które mogą ponieść osoby fizyczne lub prawne, a które bezpośrednio lub w sposób pośredni nastąpiły w wyniku korzystania z informacji na portalu www.imoniukatalogai.lt

Na stronach www.imoniukatalogai.lt mogą być zamieszczone linki do witryn internetowych osób trzecich. UAB „Verslo informacijos grupė" nie ponosi odpowiedzialności prawnej za informacje udostępniane na tych witrynach, ich treść oraz charakter działalności.

UAB „Trade vision“ nie ponosi odpowiedzialności prawnej za treść komentarzy użytkowników portalu www.imoniukatalogai.lt, jak też nie ponosi odpowiedzialności wobec osób fizycznych i osób prawnych z tytułu strat materialnych i niematerialnych, któr nastąpiły, albo mogły nastapić bezpośrednio lub pośrednio z powodu tresci komentarzy zamieszczonych na stronach www.imoniukatalogai.lt .

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ są częścią składów portalu www.imoniukatalogai.lt. Jeżeli którakolwiek część z powyższego tekstu lub poszczególne jego część są niezgodne lub sprzeczne z pozostałą treścią portalu – fakt ten nie ma żadnego wpływu na ważność pozostałej zawartości portalu.

UAB „Verslo informacijos grupė"